BioArt

Betekenis

Wat doe ik?

Via mijn aanbod richt ik me tot mensen die geconfronteerd worden met het verlies van een geliefde. Aan de hand van creatieve trajecten en diverse activiteiten geef ik mensen de kans om hun pijn en verdriet te uiten, en dit niet alleen via woorden maar vooral via creatieve uitingen, woord en beeld. 

Creatief rouw- en zoekwerk dus. Via trajecten, workshops, groepssessies en individuele begeleiding in mijn atelier in Leuven. Het aanbod van mijn activiteiten situeert zich hoofdzakelijk in het domein van afscheid nemen enerzijds en rouwzorg anderzijds. Ik ga op pad met rouwenden en zoekenden.

Ik richt me eveneens tot mensen die weten dat hun einde naderbij komt en die graag iets van betekenis nalaten voor mensen die ze graag zien. Een creatieve uiting zoals een kunstwerk, een memobox, een set  handmade kaarten, een tekst, een gedicht,...

Ook zorgverleners kunnen inspiratie putten uit de activiteiten die ik aanbied. Immers, via lezingen, filmavonden en andere kunstzinnige en verbindende activiteiten, maak ik het thema dood en rouw bespreekbaar.

Het kan ook zijn dat je rouwt om het verlies van gezondheid, werk, partner, mogelijkheden... Het noorden even kwijt? Ook dan ben ik graag je creatieve compagnon in je zoektocht naar nieuwe betekenis.


Wat merk ik?

Ik startte met mijn aanbod rond uitvaart en rouwzorg in 2017. Ik merk dat er een grote behoefte bestaat om ervaringen te delen over het thema dood, uitvaart, sterven, rouwen. Ik zie dat er heel veel mensen zijn die op zoek zijn naar een alternatief. Vanuit die vaststelling heb ik mijn aanbod nog verder uitgebreid en verfijnd. Recent groeide de behoefte om ook maatschappelijk meer zichtbaarheid te geven aan het thema rouw en verlies. Van daaruit zijn we met een aantal mensen bezig met de uitbouw van het rouwplatform in het Leuvense. In 2018 besliste ik om mijn atelier onder te brengen in het Expertisecentrum Rouw en Verlies in Roosbeek, Boutersem. Op die manier hoop ik nog meer mensen te kunnen helpen. Bovendien verbind ik me op die manier met een team van professionals die elk een unieke bijdrage leveren in het domein omtrent rouwzorg, een multidisciplinair team.

Ik heb reeds een aantal mensen in begeleiding via een individueel traject en zie dat het hen heel veel brengt om op een creatieve manier uiting te geven aan hun gevoelens van verdriet. Daarnaast stel ik vast dat de verbinding met de natuur ook zeer waardevol is.

De waarden die centraal staan in de trajecten die ik aanbied zijn verbinding, dankbaarheid en schoonheid.


Mijn slogan?

Heel simpel. Of net niet misschien.

'Laat je hoofd even landen in je handen'

Omdat ik zelf ervaar hoezeer ik de realiteit wil proberen vatten met mijn hoofd. Mentaal proberen te grijpen en begrijpen. Niet altijd de beste of makkelijkste weg. Wil je het op een andere manier aanpakken, dan ben je bij mij op het juiste adres. We laten onze handen spreken en gaan creatief aan de slag. Heerlijk onbezonnen doen. Heel helend voor mij, misschien ook wel voor jou?

BioArt

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x