SciArt

SciArt

Ets voor een wetenschapper

In de wereld van wetenschap zijn er allerlei memorabele tradities en rituelen gangbaar. Er zijn zo van die momenten in het leven van een wetenschapper die vragen om een speciale attentie. Een doctoraat, een publicatie, een promotie, een emeritaat,... Immers, een wetenschappelijke loopbaan getuigt van passie en idealisme, maar eveneens van hard werken en doorzettingsvermogen. Af en toe kan het dus wel deugd doen om iemand op een heel bijzondere manier te waarderen. Via een ets op maat bijvoorbeeld.

Ik ken het wereldje, want ik maakte er ooit zelf deel van uit. Ik studeerde aan KU Leuven en aan de Universitity of Guildford, schreef een licentiaatsthesis over de visuele cortex en een masterthesis over diagnostische tests in virologie, deed stages in een labo van virologie en begon er te doctoreren en verdiepte me zo in 'gentherapie' en 'lentivirale vectoren'. Een lange weg, tot aan de finish, bezaaid met de nodige hindernissen. Een weg van vallen en opstaan. Van experimenteren. Van teamwerk. Van geloven in jezelf en volhouden. Van twijfel en zin in opgeven. Gelukkig gekleurd door positieve resultaten, bemoedigende woorden van mijn promotor, warme attenties van collega's en enkele publicaties in peer-reviewed journals.

Ik maak etsen op vraag omtrent diverse wetenschappelijke thema's. Eveneens mogelijk is het ontwikkelen van covers voor peer-reviewed journals. Immers, ook de cover van een tijdschrift of een boek verdient een aantrekkelijk beeld.

Gezien ik wetenschappelijk opgeleid ben en een doctoraat aflegde aan de KU Leuven, spreek ik de taal van de wetenschap en kan ik me makkelijk inwerken in diverse onderzoekstopics. Ik kom langs voor een verkennend gesprek, lees de paper in kwestie, bekijk de figuren en transformeer dit alles tot een ambachtelijk gecreëerde print, gerealiseerd op de drukpers. Ik maak telkens een aantal ontwerpen en daarvan kan een fotografische reproductie gemaakt worden.

Enkele topics die ik op die manier al bestudeerde vind je hieronder. De foto's geven de eindresultaten weer... Zo krijg je een idee van wat ik zoal maak. Alle werken hieronder ontstonden op vraag van wetenschappers, vaak van KU Leuven.

Prijs voor dit unieke aanbod: 2.000 EUR, excl. BTW

Deze prijs omvat:

  • Reeks van 10 unieke handmade prints op handgeschept papier, te gebruiken als kunstwerk in de inkomhal van je labo of je kantoor, geschenken voor je doctoraatsstudenten, relatiegeschenk voor externe partners, blijk van waardering voor je diensthoofd,...
  • Formaat en kleur naar keuze
  • Advies betreffende framing en presentatie
  • Alle vereiste overlegmomenten
  • Levering


Wetenschap in haar volledigheid

Waarom bedrijven mensen wetenschap? Wat drijft hen? Wat trekt hen aan? Herkenbare beelden van cellen, proefbuizen en DNA. Treffende citaten. Verrassende kleuren.

Lost in translation

Lost in translation

Open

Open

Paradigma

ParadigmaDisciplines in hun eigenheid

Een viroloog werkte jarenlang op HIV, een biologe bestudeerde de retina van de kat, een arts deed research op lentivirale vectoren, een 'scientific journal' vraagt een kunstige cover,... Name it, I do it. Geef me wat startmateriaal, steriel of persoonlijk, en ik tover het om tot een veelzeggend en vooral herkenbaar kunstwerk dat helemaal resoneert met je vraag.

Virologie

a l'attaque

A l'attaque

Dreiging

Dreiging

Empathie

Empathie


Gentherapie

Gentherapie 1

Gentherapie 1

Gentherapie 2

Gentherapie 2

Gentherapie 3

Gentherapie 3


Neurologie

Brief

Brief

Complexe Eenvoud

Complexe Eenvoud

Experiment

Experiment


Immunologie

Antibody

Antibody

Interferon

Interferon


Moleculaire Biologie

Identiteit

Identiteit

Lore in DNA

Lore in DNA

Sekwentie 1

Sekwentie 1


Topics in details

Niet zelden start ik bij de creatie van een ets op maat ook van heel specifieke informatie. Van een detail. Immers, wetenschappers werken vaak hun leven lang op één specifiek onderwerp. Voor de buitenwereld en de familie doen ze onderzoek op nieuwe medicijnen voor het bestrijden van de ziekte AIDS, maar in de praktijk bestuderen ze hun leven lang één welbepaald eiwit van één welbepaald virus. Ik ga dan op zoek naar een afbeelding van dat eiwit, vereeuwig het in zink of koper, en maak er een prentje van. Voor de buitenwereld, een abstract beeld. Voor de insider, een proteïne of iets anders waar jarenlang nauwgezet op werd gewerkt.

Hemocyanine

Een reeks van etsen ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Dr. Constant Gielens die de ets 'Detail' ontving van zijn collega's als blijk van waardering - 23/09/2011

Analyse

Analyse

Blauw

Blauw

Detail

Detail


Metallothioneïne

Een reeks van etsen ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Dr. Marc De Ley die de ets 'Verwondering' ontving van zijn collega's als blijk van waardering - 23/09/2011

Detoxificatie

Detoxificatie

Inductie

Inductie

Verwondering

Verwondering


Microtubuli

Een reeks van etsen ter gelegenheid van het emeritaat van Prof. Dr. Yves Engelborghs die de ets 'Mysterie' ontving van zijn collega's als blijk van waardering - 23/09/2011

Dynamica

Dynamica

Microtubuli

Microtubuli

Mysterie

Mysterie


CoverArt

In 2013 ontwikkelde ik op vraag van een wetenschappelijk onderzoeksteam een cover voor het wetenschappelijk tijdschrift 'Cell Reports' (2013, 5). Een paper van Dr. Jan De Rijck et al. onder supervisie van Prof. Dr. Zeger Debyser. Het artikel handelde over 'Retargeting Gammaretrovirus integration by engineering BET-proteins'.
In 2014 opnieuw zo'n voorstel op vraag van Prof. Dr. Dirk Daelemans en wel voor zijn paper over 'CRISPR/cas 9 editing and drug-target validation'. Een paper van de hand van Dr. Jasper Neggers et al. voor de journal 'Chemistry & Biology' (2015, 1).Via CoverArt wordt de schoonheid van wetenschap op een unieke manier in beeld gebracht en gedeeld met anderen.

SciArt

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x