10. De Avond van de Hoop

23 januari 2024

10. De Avond van de Hoop

De nieuwjaarsreceptie van De Broeikas werd omgetoverd in een beleving door een warme samenwerking tussen Katelijne Billet, Bie Van de Kerckhove en mezelf. Katelijne bracht verhalen, Bie serveerde daar heerlijk bijpassende hapjes bij en ik zelf zette de sfeer (via vele kaarsjes en lichtjes) en bracht een aantal teksten samen omtrent hoop.

Katelijne zette de avond in met een lied en een klankcirkel. Daarna sprak ik een inleidend woord. Ik verwelkomde iedereen op de Avond van de Hoop en vertelde dat De Broeikas ontstaan is vanuit een gedeeld verhaal van hoop. Hieronder lees je mijn speech en ook nog 2 andere teksten die ik in de loop van de avond naar voor bracht.

Ook De Broeikas is ontstaan vanuit een gedeeld verhaal van hoop.

De Broeikas, Labo voor een Warme Wereld, waar mensen die bouwen aan deze warme wereld elkaar vinden. Samen de handen in elkaar slaan, samen in actie gaan, samen cocreëren door talenten samen te brengen en waardengedreven aan het roer te gaan staan.

In het tegenlicht van de oorlogen die woeden aan de buitengrenzen van Europa, de talrijke klimaatcatastrofes, het onbehagen, de onverdraagzaam en de rakende kwetsbaarheid van velen wil De Broeikas in 2024 meer dan ooit te voren een Labo zijn voor een Warme Wereld, een plek waar creaties en cocreaties het licht mogen zien. Een plek ook waar kwetsbare jongeren hoop mogen koesteren op een warme en beloftevolle toekomst.

De Broeikas, als Labo voor een Warme Wereld, wil mensen ondersteunen in hun warme verhaal als mens, als ondernemer en als ondernemende mens, om zo samen te bouwen aan de transitie naar een meer duurzame samenleving, een warme wereld, waar we allen naar verlangen, waar we allen op hopen. Een warme wereld met burgers die transitievaardig zijn, een warme wereld met diendende leiders, een warme wereld waar winstbejag geen dominante plaats heeft, een warme wereld waar de nadruk ligt op vertragen, verstillen en verdiepen, een warme wereld die zorgt draagt voor de natuur, een warme wereld waarin iedereen vanuit zijn of haar eigenheid kan bijdragen tot het grote geheel.

Dus heb jij iets te doen met en vanuit deze dienende plek, dan ontvangen we je graag als cocreator, als cowerker of als cogebruiker van dit warme ecologische huis dat gericht is op verbinding, verstilling en verdieping.

Via de Avond van de Hoop willen we 2024 dan ook op een warme en hoopvolle manier inzetten door jullie hier samen te brengen onder een warm en zacht dekentje.

Katelijne heeft voor ons 2 warme verhalen klaar.
We gaan strakst ook zelf onze intenties van hoop uitspreken voor de toekomst.
Tenslotte zingen we samen het nieuwe jaar in.
Dit alles wordt geflankeerd door de lekkernijen van Bie.

Laat het je smaken, laat het je vervullen, laat het je doen dromen
en hoop voluit!
Want hoop, hoop doet leven.

- Anje Claeys, 23/01/24

Inspiratietekst ‘Hoop’ - Vaclav Havel

Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet
voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart, v
erankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

In ‘Hope in the Dark’ koppelt de Amerikaanse auteur Rebecca Solnit die collectieve hoop aan verzet. Ze schetst hoe vernieuwende opvattingen zich sluipend verspreiden, van mens tot mens. Hoop wordt door individuen gevoed en in verhalen verwerkt, verhalen die worden doorverteld en zo door steeds meer geesten worden gedeeld.

‘Het volk wordt ook wel eens een slapende reus genoemd. Als die wakker wordt, als wij ontwaken, dan zijn we niet meer alleen het volk: we zijn dan de supermacht van wie de geweldloze middelen soms, al is het maar heel even, machtiger zijn dan het geweld van regimes en legers.

Wij schrijven geschiedenis met onze voeten, met onze aanwezigheid en mét onze collectieve stem, onze collectieve droom. En natuurlijk suggereren vrijwel alle mainstream media dat zulk volksverzet belachelijk is, zinloos of crimineel; tenzij het ver weg of lang geleden is. Dit zijn de machten die liever hebben dat de reus blijft slapen.

Samen zijn we heel machtig. We hebben een verleden vol overwinningen en omwentelingen die, ook al worden ze nog maar zelden benoemd of opgerakeld, ons het vertrouwen kunnen geven dat we de wereld kunnen veranderen - omdat we dat al vele keren hebben gedaan. Wie vooruit roeit, heeft zijn blik naar achteren. En vertellen over de geschiedenis helpt mensen in de richting van de toekomst te sturen.

We moeten onze overwinningen bezingen’, zo zegt Rebecca Solnit, ‘met litanieën, met rozenkransen, sutra’s, mantra’s en strijdkreten. Ons verleden baadt in daglicht - laat het een fakkel worden die we de duisternis van de toekomst in dragen.’

Mooie zin hè, die laatste van Rebecca Solnit?

Het was weerom spannend om daar zo te staan voor een grote cirkel van mensen, maar ik deed het toch maar weer (oef). Ik raakte harten. Dat kon ik voelen. De ontroering hing in de kamer.

De foto is gemaakt door Koen Joly, waarvoor dank.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x